Pagina's

woensdag 29 mei 2013

Raadslid SP in Oss: Tegenover werk moet loon staan, geen uitkering

Op 23 mei jl. nam SP-raadslid Mahmut Erciyas deel aan een paneldiscussie over 'Werken met behoud van een uitkering', georganiseerd door de Osse afdeling van de FNV. Erciyas benadrukte dat tegenover werk gewoon eerlijk loon moet staan en niet een uitkering. "Alleen onder strikte
voorwaarden en in bijzondere situaties is werken met behoud van een uitkering geoorloofd", betoogde Erciyas.Het SP-raadslid noemde bijvoorbeeld situaties waarin uitkeringsgerechtigden onvoldoende werkervaring of vakkennis hebben om een baan te bemachtigen. "Maar ook dan geldt dat dit alleen tijdelijk mag (maximaal 3 maanden) en met een concreet perspectief op betaald werk. Met de werkgever moet dus
vooraf worden afgesproken dat de betrokkene in dienst wordt genomen. Anders levert de gemeente alleen maar goedkope arbeidskrachten aan het bedrijfsleven en drukt ze daarmee de lonen van werknemers", aldus Erciyas.

De SP-er noemde ook andere voorwaarden. "Er moet ook echt iets te leren vallen op de werkplek. Uitkeringsgerechtigden moeten niet gedisciplineerd worden met eentonig werk, maar echt perspectief krijgen en zien. Voor laaggeschoold werk moet de tijdelijkheid nog strikter worden toegepast:
inpakken hebben mensen echt wel binnen een paar dagen onder de knie. Verder moet de begeleiding respectvol en kundig zijn. Regulier werk mag bovendien niet verdrongen worden."

Het verdringingsgevaar wordt groter door de crisis, volgens Erciyas. "De financien van gemeenten staan onder druk. Zij willen zo veel mogelijk uitstroom uit de bijstand en bovendien ook de eigen personeelskosten drukken. De verleiding is levensgroot om gewone banen met cao om te zetten in
banen waarin uitkeringsgerechtigden met behoud van uitkering moeten werken. Je ziet sommige gemeenten dit al doen in het groenonderhoud, de schoonmaak en baliefuncties. Dat is pure verdringing, uitholling van banen en van de positie van werknemers. Onacceptabel voor de SP."

Geen opmerkingen:

Een reactie posten