Pagina's

zaterdag 11 mei 2013

Karabulut wil onderzoek naar misstanden sociale werkplaatsen

Van de website van de SP: SP-Kamerlid Sadet Karabulut wil dat er onderzoek wordt gedaan naar de misstanden bij sociale werkplaatsen. Aanleiding hiervoor is het rapport over sociale werkplaats BGS in Schiedam waaruit blijkt dat er jarenlang sprake is geweest van belangenverstrengeling, machtsmisbruik, intimidatie en overtreding van wetten. Karabulut: ‘Met enige regelmaat krijg ik meldingen over pesterijen, ongewenst gedrag en seksuele intimidatie van werknemers bij een sociale werkplaats. Er is grondig onderzoek nodig bij alle sociale werkplaatsen naar de arbeidsomstandigheden, begeleiding, veiligheid en werkdruk.’


Uit eerder onderzoek van de SP bleek dat 31% van de werknemers bij sociale werkplaatsen zich niet serieus genomen voelt door de werkleiding. Werknemers voelen zich gekleineerd, respectloos behandeld of hebben conflicten met de werkleiding. Karabulut: ‘Door jarenlange bezuinigingen op sociale werkplaatsen is de begeleiding en de werkplekaanpassingen voor werknemers in het geding gekomen. Hierdoor ontstaan zeer onveilige situatie waarbij werknemers met een beperking het grootste slachtoffer zijn.’

Karabulut wil dat sociale werkplaatsen elk jaar een sociaal jaarverslag opstellen waarin verantwoording wordt afgelegd over de begeleiding en ontwikkeling van werknemers, over het voeren van functioneringsgesprekken en het houden van werkoverleggen. Ook moet hierin de beloning van de directie en van de werknemers worden verantwoord. Karabulut: ‘Wat in Schiedam jarenlang is gebeurd, kan niet door de beugel. De staatssecretaris moet maatregelen treffen zodat niet wanbestuur, druk en bezuinigingen de koers van sociale werkplaatsen bepalen maar de werkers met hun wensen en behoeftes.’

Geen opmerkingen:

Een reactie posten