Pagina's

woensdag 17 oktober 2012

AMSTERDAMSE WERKNEMERS IN DE UITVERKOOP


Op 17 oktober voerden de Bijstandsbond, Doorbraak, de SP en FNV Bondgenoten actie bij de Munttoren op het Muntplein (kruispunt Kalverstraat en Singel) in Amsterdam om 10.30 uur.De demonstranten  lieten hun protest horen en leverden een werkzoekende in cadeaudoos af bij uitzendbureau Randstad (Muntplein 2) Werkgevers kunnen van de gemeente gratis arbeidskrachten krijgen. Uit het pamflet van de actievoerders:

De gemeente Amsterdam is trots op haar inspanningen om werkzoekenden weer aan werk te helpen. Het werkt en is goedkoop volgens de gemeente. FNV Bondgenoten maakt zich met andere organisaties die opkomen voor (uitkeringsgerechtigde) werknemers grote zorgen. Want Amsterdam doet werknemers in de uitverkoop. Zij worden nu al gratis aangeboden aan werkgevers zonder dat hier gewoon loon en garantie op een betaalde baan tegenover staat. Het minimumloon wordt ontdoken, lonen en reguliere banen staan onder druk. Nu stelt wethouder Andre van Es in de Amsterdamse gemeenteraad ook nog eens voor dat werkgevers die onzeker werk bieden nog meer kunnen profiteren van werknemers zonder baan. Zij kunnen als het aan de Amsterdamse wethouder ligt, straks de helft van het loon in eigen zak steken door subsidies die de gemeente ter beschikking wil stellen. Extra wrang is dat het geld hiervoor afkomstig is van het ontslaan van werknemers uit gesubsidieerde banen waarvoor eerder geen geld meer zou zijn. Na ontslag bleek dat geld er wel te zijn. Nu gaat dat niet naar werknemers zonder baan, maar wordt dit in de kassen van werkgevers gestort ook als het om aanbieders van tijdelijk en onzeker werk gaat.