Pagina's

zaterdag 4 mei 2013

Aan welke eisen dienen reintegratie trajecten te voldoen?

De gedachte achter de Wet Werk en Bijstand, afgekort WWB, is om zoveel mogelijk mensen weer aan het werk te krijgen. Het is een sociaal vangnet, bedoeld om mensen tijdelijk in hun bestaan te voorzien. Het vinden van werk blijft het uitgangspunt.
Dat velen in de bijstand niet kunnen werken wegens arbeidsongeschiktheid of langdurig op bijstand zijn aangewezen door de massawerkloosheid wordt aan voorbij gegaan. Het uitgangspunt van de bestuurders (werk) wordt gebruikt als motivatie om de verplichtingen van de uitkeringsgerechtigde aan te scherpen.
 Daarnaast hebben burgemeesters, wethouders en gemeenteraden verplichtingen wat betreft re-integratietrajecten en arbeidsinschakeling. Centraal in de WWB staat de persoonlijke benadering van de uitkeringsgerechtigde. Om deze weer aan het werk te krijgen, moet de re-integratie en de arbeidsinschakeling ‘op maat’ worden uitgevoerd. Dat zijn mooie woorden, maar die woorden houden wel in dat aan die re-integratietrajecten bepaalde kwaliteitseisen zijn verbonden. Lees er meer over........

Geen opmerkingen:

Een reactie posten