Pagina's

vrijdag 31 mei 2013

Landelijke Clientenraad: Inspectie SZW check bij gemeenten 'werken met behoud van uitkering'

Het beleid van gemeenten rond werken met behoud van uitkering is vaak niet helder beschreven. Cliënten moeten vanalles zonder dat duidelijk wordt gemaakt hoe die verplichtingen passen in het beleid en in hun trajectplan. En: cliënten voelen zich geïntimideerd omdat al snel met sancties wordt gedreigd. Het Zwartboek van de FNV en de signalen die bij de Landelijke Cliëntenraad (LCR) zijn binnengekomen over werken met behoud van uitkering, vragen om onderzoek van de Inspectie SZW bij gemeenten. De LCR roept leden van de Tweede Kamer op (klik hier) om hierop aan te dringen bij de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Jetta Klijnsma.

Zwartboek
De FNV heeft in het najaar van 2012 een meldpunt opengesteld voor klachten over werken met behoud van uitkering. De reacties zijn gebundeld in het FNV zwartboek. Ook de LCR ontving soortgelijke signalen vanuit gemeentelijke cliëntenraden. Staatssecretaris Klijnsma heeft in een reactie op het FNV Zwartboek laten weten dat gemeenten gewezen moeten worden op de spelregels. Cliënten moeten meer informatie krijgen over de mogelijkheid voor bezwaar en beroep. De LCR vindt dit niet voldoende.

Zorgelijk
Het is zorgelijk, zo constateert de LCR, dat gemeenten onzorgvuldig met de spelregels van werken met behoud van uitkering omgaan. Gemeenten beschrijven de richtlijnen rondom werken met behoud van uitkering niet of niet helder. De cliënt heeft, mede hierdoor, vrijwel geen zeggenschap over zijn eigen toekomst en eigen initiatief wordt ontmoedigd. De LCR vindt dat het hoog tijd wordt dat er beter wordt omgegaan met werken met behoud van uitkering. Dit in het belang van cliënten en een goede arbeidsmarktwerking.

Onderzoeken
De LCR meent dat de Inspectie SZW zou moeten onderzoeken of gemeenten in voldoende mate in de lijn van de wet verordeningen opstellen. De Inspectie SZW zou moeten kijken of er ruimte is voor maatwerk en of er voldoende onafhankelijke voorlichting wordt gegeven. Zeker moet ook de positie van cliënten worden bekeken, zoals ruimte voor eigen initiatief, beschikken over trajectplan. Ook moet duidelijk zijn of de mogelijkheid van bezwaar en beroep feitelijk aanwezig is omdat besluiten wel vatbaar voor bezwaar en beroep moeten zijn.

Landelijke criteria
Bovendien vraagt de LCR speciale aandacht voor dit onderwerp: ‘De formulering van de criteria van additionele arbeid zouden eigenlijk landelijk moeten worden vastgesteld. De toetsing moet regionaal gebeuren. Als je het hebt over een eerlijke werking van de arbeidsmarkt moeten sociale partners en cliëntenraden op zijn minst een rol vervullen.’

De brief van de LCR aan de Tweede Kamer over het Algemeen Overleg WWB-onderwerpen downloaden? Klik hier.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten