Pagina's

donderdag 13 juni 2013

Loonvordering instellen, waard om nader te onderzoeken bij werken met behoud van uitkering.


Gisteren was een Haagse straatveger in het nieuws, die nu met behoud van uitkering de straten moet gaan vegen terwijl hij dat eerst gedaan heeft tegen een loon. En vandaag staat in het dagblad de Limburger, dat werklozen een half jaar lang de verf van de 3500 lantaarnpalen in de gemeente Roermond moeten afkrabben, ook met behoud van uitkering. De lantaarnpalen worden daarna geschilderd door een schildersbedrijf. 

In deze en andere situaties, waarin er sprake lijkt van reguliere arbeid,  lijkt het zinvol, een loonvordering in te stellen. De Bijstandsbond onderzoekt momenteel, of dit in een aantal situaties mogelijk is. Waarschuwing vooraf: ga niet zomaar een brief schrijven, maar raadpleeg eerst een deskundige arbeidsrecht advocaat.

 Als je werkgever je loon niet of te laat uitbetaalt, dan kun je zo’n loonvordering bij de kantonrechter instellen. Hiervoor is geen advocaat verplicht, maar het lijkt dus wel verstandig om er een te nemen, die gespecialiseerd is in arbeidsrecht. Je moet eerst een schriftelijk verzoek bij je werkgever indienen om loon uit te betalen. Krijg je hierop geen reactie, dan kun je dus bij de kantonrechter die loonvordering instellen. De kantonrechter beslist dan of er wel of geen loon moet worden uitbetaald. Afgezien van het loon heb je indien de kantonrechter het toewijst, ook nog recht op een wettelijke verhoging en een wettelijke rente. De wettelijke verhoging is een boete die de werkgever moet betalen voor elke dag dat hij te laat loon uitbetaalt. Maar het zou in het kader van dit artikeltje te ver voeren, dit allemaal uit te werken.

Het mooie is, dat je een loonvordering ook kunt instellen, als je een tijdje geleden met behoud van uitkering hebt gewerkt. Je aanspraak op achterstallig loon verloopt namelijk pas na vijf jaar. Wel is het mogelijk die termijn van vijf jaar te stuiten. Je maakt dan binnen vijf jaar schriftelijk kenbaar dat je nog steeds aanspraak wilt blijven houden op achterstallig loon.

In welke situaties kun je nu een loonvordering instellen?

 • ·         Je bent verplicht persoonlijk arbeid voor je werkgever te verrichten. Als je je zonder toestemming van je werkgever door iemand anders kunt laten vervangen, dan is er geen sprake van een arbeidsovereenkomst. Daarnaast moet de arbeid voor de werkgever van reële economische waarde zijn. Een stage wordt dus niet gezien als arbeid. Het gaat hierbij vooral om het leerproces van de stagiair en dit levert voor de werkgever geen reële arbeidsprestatie op. Er is dan ook geen sprake van een arbeidsovereenkomst.
·    In dit verband wijs ik op een recent krantenbericht. In de Metro van gisteren staat een artikel over iemand die werkt met behoud van uitkering met de volgende zinsnede. Mevrouw Petros, die sinds 2006 in de bijstand zit, werkt nu acht maanden vrijwillig als baliemedewerkster bij Participatiecentrum Pit 010 in Charlois. Ik ben heel blij dat ik hier werkervaring op kan doen , vertelt ze. Ik help vrouwen die hier komen met het invullen van aanmeldingsformulieren, bijvoorbeeld voor de computerof fietslessen. Ik neem de telefoon aan en doe administratieve klusjes. Het participatiecentrum is blij met vrijwilligers als mevrouw Petros. Zonder mensen als mevrouw Petros kan dit centrum niet draaien , zegt participatiemakelaar Yentl van Heest. Aan de ene kant neemt ze ons werk uit handen door te helpen met de formulieren en de telefoon aan te nemen, aan de andere kant leert ze zelf beter Nederlands en doet ze werkervaring op. Er lijkt hier te worden erkend, dat er sprake is van een economisch belang om mevrouw Petros in te zetten. Verzamel dus ook zoveel mogelijk materiaal over het project waarin je werkt, ook als de projectleiders en zo in de publiciteit komen. Dit kun je later gebruiken als bewijs dat er sprake is van een economische waarde. 

 • ·         Er is sprake van een gezagsverhouding. Hiermee wordt bedoeld dat er sprake is van een hiërarchische relatie tussen jou en je werkgever: je bent verplicht de opdrachten of aanwijzingen van je werkgever op te volgen. Hij kan bijvoorbeeld je werktijden bepalen of je verplichten je aan het opgestelde ziekteverzuimprotocol te houden. Dat er sprake is van een gezagsverhouding wil niet meteen zeggen dat je geen grote vrijheid kunt hebben bij het uitvoeren van je werkzaamheden.
Is aan bovenstaande voorwaarden voldaan, dan moet de werkgever je loon uitbetalen in ruil voor het werk dat je doet. Meestal is dat een geldbedrag, maar soms kan een gedeelte van het salaris bestaan uit 'loon in natura', zoals kost en inwoning of gratis maaltijden. Onkostenvergoedingen en fooien van klanten zijn wettelijk gezien geen loon.

Werk je drie maanden achter elkaar ten minste 20 uur per maand voor een ander, dan is er wettelijk gezien sprake van een arbeidsovereenkomst. Je werkgever moet je dan minstens het minimumloon betalen en hij mag je alleen volgens de regels van het ontslagrecht ontslaan. Is je werkgever het hier niet mee eens, dan moet híj bewijzen dat je geen arbeidsovereenkomst hebt.

Zorg dat je terwijl je een loonvordering instelt, gewoon doorgaat met het werk en geen werkweigering pleegt. Ze kunnen je dan niet korten op je uitkering, want je voldoet aan alle eisen die aan je gesteld worden.
Een knelpunt kan nog zijn, dat verschillende partijen naar elkaar verwijzen en zeggen ik ben niet de werkgever, bij mij moet je niet zijn, het is die ander. Met behulp van een advocaat kun je je dan echter op het standpunt stellen, dat het niet aan jouw is om te bepalen wie nu precies de formele  werkgever is. Let op! Dit zijn slechts de hoofdregels. Raadpleeg dus een advocaat arbeidsrecht.

4 opmerkingen:

 1. Helaas ligt het iets genuanceerder dan hier wordt voorgesteld. Als een advocaat een vordering wil instellen dan ben ik bereid om daarover met hem/haar te sparren.
  Anja Eleveld docent/onderzoeker sociaal recht, Vrije Universiteit

  BeantwoordenVerwijderen
 2. @Anja Eleveld: Die nuance kon ik helaas niet in uw reactie herkennen.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. pak die hoge heren gewoon terug en teken: http://petities.nl/petitie/verplichte-dienstverlening-door-wachtgeldontvangers

  BeantwoordenVerwijderen
 4. geweldige petitie voor meer rechtvaardigheid; ze loopt inmiddels als een trein!
  http://petities.nl/petitie/verplichte-dienstverlening-door-wachtgeldontvangers

  gelijke monniken gelijke kappen
  gelijkheidsbeginsel

  Waar bijstandsgerechtigden, vanwege hun 700 euro die ze om niet ontvangen, verplicht worden werkzaamheden te verrichten voor gemeenten zoals werken in in groenvoorziening/sneeuwruimen en hondepoep-opruimen zou het ECHT eerlijk en CONSEQUENT zijn ontvangers van WACHTGELD bij de overheid
  (kamerleden 7000 per maand) ook te vragen een tegenprestatie te leveren
  EN WEL MEER dan alleen het voorzitterschap van een tennisclub, aan de kassa zitten bij de speeltuin of het verzamelen van commissariaten
  NEE: handen uit de mouwen niet handen ophouden

  ZELFDE moet dus gelden voor MANAGERS van BANKEN die door miljardensteun van de samenleving! verder kunnen gaan met
  het ontvangen van excessieve salarissen
  VRAAG HEN ook een bijdrage in de vorm van DEZELFDE werkzaamheden die we van bijstandsgerechtigden vragen
  (naar rato dan: 7000 wachtgeld betekent 10 x zoveel uren straatvegen als bijstandsgerechtigde!
  TEKEN op http://petities.nl/petitie/verplichte-dienstverlening-door-wachtgeldontvangers en stuur deze linkl aub door via Facebookbutton Delen

  BeantwoordenVerwijderen