Pagina's

woensdag 5 juni 2013

Actie in Den Haag tegen dwangarbeid voor uitkeringsgerechtigden


Op 5 juni zijn we  als actiecomite dwangarbeidnee met de bus naar Den Haag getrokken om te demonstreren op het plein voor het Tweede Kamergebouw tegen de dwangarbeid die momenteel aan uitkeringsgerechtigden, in het bijzonder bijstandsgerechtigden wordt opgelegd. Deze morgen vergaderde de Tweede Kamercommissie van Sociale zaken en Werkgelegenheid over het zwartboek van de FNV over dwangarbeid, andere klachten die in de publiciteit zijn gekomen en over de Participatiewet, in feite een discussie over de bezuinigingen op en de hervormingen van de WSW, de Wajong en de bijstand die zich al drie jaar voortsleept. Daar ontmoetten wij op het plein actievoerders uit het hele land die zich bij ons aansloten. Daarop werd een petitie aangeboden aan staatssecretaris Klijnsma, die een kort dankwoord uitsprak nadat 2 dwangarbeiders uit Zeeland hun grieven hadden geuit.

Daarna waren vier kamerleden aan de beurt. De kamerleden van de VVD, het CDA, en de PvdA benadrukten dat de tegenprestatie en het werken met behoud van uitkering als principe goed zijn, maar dat ze mordicus tegen verdringing van betaalde arbeid zijn en dat ze wat dat betreft graag voorbeelden willen horen. In dit verband zei het kamerlid van de PvdA ook, dat ze ook graag een witboek wilden over hoe het dan wel moet. 
Over deze reactie is in de PvdA overlegd, want de staatssecretaris herhaalde dit punt tijdens het debat in de kamer. Tijdens het debat kwam de staatssecretaris ook op het lumineuze idee in dit verband dat het misschien wel goed zou zijn, als de werklozen ook zelf suggesties zouden mogen doen. Hoe is het mogelijk dat een staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid na 30 jaar mislukkingen op het gebied van de arbeidsbemiddeling op dat idee komt.  Ik vraag na afloop op het terras  in de zon aan de anderen wat Klijnsma eigenlijk tijdens de actie had gezegd, want ik weet het niet. Hoewel ze in een megafoon sprak kon ik het niet verstaan in de grote groep van ongeveer 100 personen die om haar heen stonden. In het kamerdebat later zei ze dat er voor veel gemeenten nog veel onduidelijkheden zijn wat betreft het leveren van een tegenprestatie als je in de bijstand zit en ze had het over allerlei ‘ingewikkeldheden’ in verband met dwangarbeid. Een prominent kaderlid van de FNV uit Amsterdam  merkte op: ‘ze lulde net zo slap als bij de manier waarop ze de ‘FNV in beweging’ in elkaar heeft gezet’.

Verder sprak Sadet Karabulut, Tweede Kamerlid voor de SP een kort woord. Zij benadrukte dat mensen nauwelijks of niet van de karige uitkeringen kunnen leven en dat het een schande is dat mensen op die basis te werk worden gesteld en geen fatsoenlijk loon ontvangen. In de Volkskrant van woensdag staat de visie van Sadet Karabulut in een overigens redelijk artikel dat ze naar de krant heeft gezonden, waarbij ze zich wat het onder druk zetten van werklozen betreft tegenspreekt. In twee zinnen na elkaar: ‘alleen mensen die niet willen meewerken mogen worden blootgesteld aan het dreigement dat hun uitkering wordt gekort. Bovendien is de nadruk op repressie, boetes en kortingen onzinnig in een tijd waarin er tegenover elke vacature zes werklozen staan’. Dit roept de vraag op bij mij of bij een ander beleid dat zij voorstelt en waarbij op basis van een reorganisatie van de arbeidsbemiddeling 'menswaardige'  leer werkbedrijven worden opgericht waar men een loon krijgt de werklozen wel gedwongen mogen worden daar te werken als ze niets anders kunnen vinden.

Na de kamerleden sprak Leo Hartveld van de FNV die de standpunten uit de petitie toelichtte. In de tamelijk gematigde petitie komt het woord dwangarbeid niet voor. De SP demonstreerde met de leus ‘Gedwongen arbeid onder het minimumloon’?. Ik zou zeggen: geen gedwongen arbeid, ook niet op of boven het minimumloon.

Ondanks dit alles vonden velen van ons het goed dat de actie heeft plaatsgevonden en dat het een stimulans is voor verdere discussie die  broodnodig is gezien de vele standpunten die over dwangarbeid de ronde doen en de actie in de met name regionale bladen van vandaag ook veel goede publiciteit heeft opgeleverd. Daardoor is het hoop ik een bijdrage aan het versterken van het verzet tegen dwangarbeid van onderop op lokaal niveau omdat dwangarbeiders zien en horen dat er steeds meer verzet is. Sommigen van de actievoerders gingen aan het eind van de actie naar binnen om het kamerdebat in de commissie bij te wonen. Het lijkt erop dat de inspectie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij alle commotie over dwangarbeid en de stroom van klachten in dit verband een onderzoek gaat uitvoeren naar de misstanden bij het werken met behoud van uitkering. De staatssecretaris kondigde aan dat ze zo’n onderzoek wil laten uitvoeren.

De publiciteit na de actie ging zoals het zo vaak gaat. Er is een fotograaf van het ANP aanwezig, die een foto van de staatssecretaris maakt (de actievoerders zijn niet belangrijk) en een medewerker van het ANP maakt een bijbehorend bericht waarin vooral naar voren komt wat het VVD kamerlid heeft gezegd. Hij wil dat iedereen een tegenprestatie moet gaan leveren en dit ene standpunt in de discussie wordt in het ANP bericht prominent naar voren gehaald. Waarna nog wat losse opmerkingen worden gemaakt over wat de FNV vindt. Niets over de misstanden die tijdens de actie naar voren werden gebracht en de inhoud van de petitie van het FNV. Mogelijk  is het volgens mij, dat het niet eens tot die ANP journalist doorgedrongen dat die petitie er was. Vervolgens nemen alle media de foto van de staatssecretaris en het ANP bericht over (ze hebben verder geen idee wat er deze dag op het Plein voor het kamergebouw gebeurt is) en dat was het dan. Want de ANP berichten zijn altijd betrouwbaar denken ze bij de andere media. Maar zoals reeds opgemerkt, in de regionale dagbladen van Wegener staat vandaag een prachtige eigen reportage met getuigenverklaringen over de misstanden bij dwangarbeid.

Piet van der Lende

Geen opmerkingen:

Een reactie posten