Pagina's

donderdag 13 februari 2014

Lid Actiecomité Dwangarbeid nee geïntimideerd door werkmeester Stichting Herstelling


Het Actiecomité Dwangarbeid nee voert regelmatig actie bij de toegangspoort van het gebouwencomplex van de stichting Herstelling aan de Laarderhoogtweg. De leden van het Comité voeren gesprekken met dwangarbeiders die naar buiten komen, delen pamfletten uit en informeren de mensen over hun rechten.
In de loop van januari nam een lid van het Actiecomité, die zelf bij de formulierenbrigade aan de Laarderhoogtweg gewerkt had,  deel aan deze activiteiten. Hij zag daarbij een werkmeester, die vroeger werkmeester was geweest bij de Formulierenbrigade, die inmiddels is opgeheven omdat de leden van de brigade te kritisch werden. De werkmeester herkende het lid van het Actiecomité maar hij legde geen contact, fietste bij verschillende gelegenheden langs hem heen en negeerde het lid van het Actiecomité.
Inmiddels had het lid van het Actiecomité, laten we hem X noemen, een nieuwe klantmanager, die niet verbonden is aan de stichting Herstelling. Op 4 februari had hij een gesprek met die nieuwe klantmanager, waarbij deze tot zijn verbazing een email van de hiervoor genoemde werkmeester overhandigde die deze aan de nieuwe klantmanager gestuurd had.  Ook zei de klantmanager, dat het lid van het Actiecomité een traject moest gaan volgen. Het traject heet introductieprogramma PAP (Participatieplaats) hoewel hij al diverse van dergelijke trajecten zonder succes doorlopen heeft. Wel doet hij zelf pogingen aan het werk te komen, o.a. door een tijdje te werken via een uitzendbureau. De nieuwe klantmanager vroeg om een reactie op de email. Toen X de email las was hij verbijsterd.
Het bleek, dat de werkmeester gebruik had gemaakt van zijn toegang tot het computersysteem van de Dienst Werk en inkomen om te kijken of X nog een bijstandsuitkering had en het digitale dossier van X op te zoeken. Daarop had hij de naam en het emailadres van de nieuwe klantmanager genoteerd en deze de email gestuurd.
In de overigens zeer slim in elkaar gezette email wordt een zeer negatief beeld geschetst van X.  Hij constateerde dat X als lid van het Actiecomité Dwangarbeid nee pamfletten uitdeelde en vragen stelde aan de deelnemers van de verschillende trajecten. Citaat uit de email: ‘X doet dit niet voor de eerste keer en vertoont in dit opzicht een bijkans obsessieve vasthoudendheid gecombineerd met –naar mijn mening- een helaas eenzijdige en onnodig negatieve houding t.o.v. de huidige reintegratiemethodieken’. X wordt dus op zijn politieke opvattingen aangevallen, die hij uitdraagt door gebruik te maken van zijn burgerrechten. De werkmeester verder: ‘maar eerdergenoemde gevoelsbeleving in combinatie met zijn uitstraling geeft enerzijds ter plaatse voeding aan collegiale irritaties en anderzijds ronduit verbazing en onbegrip bij sommige aangesproken deelnemers’. Daar wil de werkmeester wat aan doen! Dus verzoekt hij de nieuwe klantmanager X maar eens op een traject te plaatsen. Hoe slim de email van de werkmeester, die verder geen bal meer met X te maken heeft ook in elkaar zit, het is in feite een verzoek om X te straffen voor zijn politieke mening die hij uitdraagt door gebruik te maken van zijn burgerrechten.
Weer een inkijkje in de denktrant van sommige personeelsleden op de Laarderhoogtweg en hun intimiderend gedrag dat zij verkopen als ‘reintegratiemethodiek’. X heeft een klacht ingediend bij de directeur van de Dienst Werk en Inkomen.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten