Pagina's

vrijdag 26 april 2013

Clientenraad in gemeente Leeuwarden kritisch over werken met behoud van uitkering

Leeuwarden gaat bijstandsgerechtigden verplichten 'maatschappelijk nuttig werk' te doen als tegenprestatie voor hun uitkering. Wethouder Andries Ekhart (PvdA) presenteert binnenkort beleidsregels. Hij noemde koffie schenken, wandelingen, vrijwilligerswerk en het verbeteren van de leefbaarheid in wijk of straat. Dit werk kan worden gedaan bij zorginstellingen, sportclubs en wijkverenigingen, staat in een brief aan de Cliëntenraad. De verplichting zal niet het hele jaar van toepassing zijn: zestien uur per week, gedurende vijftien weken schrijft de wethouder. De bijstandsgerechtigde - indien niet zelf al aan de slag met behoud van uitkering of bezig met scholing - krijgt tien dagen de tijd om zelf iets te zoeken. Lukt dit niet, dan gaat de gemeente iets passends zoeken. Woordvoerders van de gemeente vonden ook dat tien dagen wel erg kort is en dat over die termijn valt te praten. De gemeente zal er voor waken dat bij dit 'maatschappelijk nuttig werk' geen sprake is van verdringing van betaald werk. De cliëntenraad, die de belangen van uitkeringsgerechtigden behartigt, toonde zich twee jaar geleden tegenstander en noemde de plannen dwangarbeid. Toenmalig wethouder Marco Florijn (PvdA) nu wethouder van Rotterdam, kreeg toen een storm van kritiek omdat hij de verplichting in het gemeentelijk beleid wilde vastleggen. De clientenraad stelde ook kritische vragen bij de voorstellen die wethouder Ekhart nu heeft gedaan. Volgende maand zal de clientenraad haar oordeel geven.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten