Pagina's

zaterdag 11 mei 2013

Het schandaal van de sociale werkplaats in Schiedam. Vriendjespolitiek en doofpotten in de wandelgangen.

Uit het schandaal over de uitvoering van de WSW in Schiedam blijkt, dat niet alleen werklozen die werken met behoud van uitkering met misstanden en het in de doofpot stoppen daarvan te maken hebben. Ook bij de gemeentelijke uitvoering van de WSW bestaan misstanden die men in de doofpot probeert te stoppen.

In een uitzending van EenVandaag op maandag 23 mei 2011 werd een reeks van misstanden aan de kaak gesteld op de werkvloer van een Pantar-vestiging van de sociale werkvoorziening (SW) in Amsterdam, bedoeld voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke en psychische beperking.
Er zou sprake zijn van een hoge werkdruk, een slechte bejegening en een sfeer waarin geen ruimte is voor kritiek van de medewerkers. Ziehier de reportage van Een Vandaag.

En zie het artikel op MUGweb

De wethouder neemt wel een groot aantal maatregelen in overleg met de directie van Pantar, maar ontkent dat er bij Pantar sprake is van structurele misstanden. Sindsdien hebben wij in het openbaar niets meer over de affaire gehoord. Zie brief wethouder

Een ander voorbeeld meer recent is Schiedam. Intimiderend handelen, schending van de gedragscode en een schijn van belangenverstrengeling. Hieraan zou de top van BGS, een bedrijf voor sociale werkvoorziening van de gemeente Schiedam, zich schuldig hebben gemaakt, concludeert een onafhankelijke commissie in haar onderzoeksrapport over de kwestie. De commissie, onder leiding van Tonny van de Vondervoort, stelt dat bij de sociale werkplaats meer aandacht was voor de productie dan voor de mensen die erg kwetsbaar zijn en een beschermde werkplek nodig hebben. Ook het ziekteverzuimbeleid was te streng,
Op 10 mei 2013 blijkt uit berichten van radio Rijnmond dat Burgemeester en wethouders van Schiedam  invloed wilden op het rapport van BGS, de sociale werkplaats. Daarnaast waren ze bevooroordeeld in de schorsing van de directieleden van de BGS. Ook hadden ze contact met de commissie Van der Vondervoort, terwijl naar buiten toe werd beweerd dat er geen overleg was. Dat blijkt uit de vertrouwelijke notulen van het College van B en W van 26 februari, waar RTV Rijnmond de hand op heeft weten te leggen.

Vijf leidinggevenden van de sociale werkplaats BGS werden op 2 november 2012 geschorst. De gemeente Schiedam greep die vrijdag in na diverse klachten van werknemers van het bedrijf. De leidinggevenden tekenden bezwaar aan tegen hun schorsing. Op 4 januari behandelde de bezwaarschriftencommissie hun verzoekschrift. Tot op heden hebben de leidinggevenden geen uitspraak gehoord.

Tonny van der Vondervoort, voorzitter van de Onderzoekscommissie, zegt dat het college van Schiedam – tegen de vooraf gemaakte afspraken in - eenmaal heeft gevraagd om tussentijdse informatie. ‘’Toen hebben wij nee gezegd. Wij wilden geen verbrokkeld werk leveren.’’

De grote vraag is nu waarom B en W invloed wilden op het rapport. Ze grepen veel te laat in en schorsten de directeuren pas toen ze er niet meer onderuit konden. Willen ze hun eigen straatje schoonvegen? Wilde ze extra munitie om de schorsing van de directeuren te rechtvaardigen? Onduidelijkheid en mistigheid alom.

De fractievoorzitters in de Schiedamse gemeenteraad beschikten al langer over de informatie dat Burgemeester en wethouders de gang van zaken probeerden te beinvloeden. Maar PvdA, CDA, VVD en D66 willen geen woorden vuil maken aan de kwestie. Zij wachten de behandeling in de raadscommissie op 27 mei af.

Bekijk de reportages op RTV Rijnmond.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten