Pagina's

woensdag 28 mei 2014

Een jobhunter in Amsterdam belazerde de kluit

Naar nu pas breder bekend is geworden via Twitter heeft een jobhunter in Amsterdam in dienst van het gemeentelijk
reintegratiebedrijf misbruik gemaakt van zijn machtspositie. Hoe vaak zouden dit soort dingen voorkomen 
zonder dat we het weten? Tenslotte moet je in dit geval erg veel verstand hebben van computers om erachter 
te komen. Moraal van dit verhaal: kijk als werkzoekenden uit op welke websites je je inschrijft, geloof niet alles 
wat ze je op de mouw spelden en hoe graag je misschien ook betaald werk wilt, wees terughoudend in het prijsgeven
van je privegegevens op internet. Op het forum Fok! staat een verhaal van iemand die door de klantmanger 
gedwongen werd 'representatief' zich te presenteren op Facebook omdat een werkgever had gezegd dat de 
desbetreffende sollicitant niet 'transparant' genoeg was op internet. Ook een voorbeeld van machtsmisbruik van de ambtenaar. De klantmanager wilde mee bepalen welke gegevens van de werkzoekende op Facebook zouden worden gepubliceerd.Rapport van de Gemeentelijke Ombudsman.

Belangenverstrengeling bij re-integratie  23-04-2014


Amsterdam, Dienst Werk en Inkomen (rapportnr: RA140735)


Een medewerker (jobhunter) van de Dienst Werk en Inkomen (DWI) gebruikt de website van zijn eigen bedrijf bij zijn werkzaamheden om cliënten van het Re-integratiebedrijf Amsterdam (RBA) aan het werk te kunnen helpen. Gedurende de zogenaamde ‘jobhuntperiode’ spoort hij zijn klanten aan om op deze website een profiel aan te maken en de daarvoor benodigde (privé)gegevens in te voeren. Een man doet zijn beklag hierover bij de ombudsman. Hij stelt dat de betreffende website door de medewerker van DWI als zijnde een website van DWI dan wel RBA wordt geïntroduceerd. De ombudsman constateert dat er sprake is van belangenverstrengeling en daarmee het kernbegrip onafhankelijkheid, zoals neergelegd in de Gedragscode Gemeente Amsterdam, niet door DWI is nageleefd. Volgens dit begrip dient een (gemeente)ambtenaar situaties te vermijden waarin  persoonlijke belangen enerzijds en de belangen van de gemeente anderzijds door elkaar kunnen gaan lopen. Daarom adviseert de ombudsman DWI om er actief op toe te zien dat de gedragscode daadwerkelijk nageleefd wordt. Daarbij dienen signalen van burgers, waaruit blijkt dat van een mogelijke schending van de code sprake is, onmiddellijk en serieus te worden opgepakt. Doordat DWI het voorgaande heeft nagelaten, heeft de dienst in strijd met het vereiste van integriteit gehandeld.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten