Pagina's

dinsdag 4 februari 2014

Optreden burgemeester van der Laan in het programma Buitenhof d.d. zondag 5 januari


Van verschillende kanten werd ik gewezen op de uitspraken van burgemeester van der Laan van Amsterdam in het programma Buitenhof op 5 januari. De burgemeester zou in omfloerste bewoordingen met zoveel woorden gezegd hebben dat veel van de kritiek op de misstanden bij de stichting Herstelling klopt. Of althans hij blijkt het goed te kunnen begrijpen. Dit zegt hij meer in zijn algemeenheid over de reacties op internet op de Volkskrantartikelen, die hij goed gevolgd zegt te hebben en gelezen. Het is de vraag, of hij de bevindingen in het rapport van het actiecomité Dwangarbeid nee niet tenminste deels onderschrijft. Een gerenommeerde journalist, die veel ervaring heeft met omfloerste uitspraken van gezagsdragers, beweerde dat. Tijd om –al is het een maand later- nog eens de letterlijke tekst van Van der Laans uitspraken op internet te zetten.

Vraag: wat wel gebeurt op dit moment in Amsterdam is, dat bijstandsgerechtigden iets moeten presteren in dank voor of in ruil voor- hoe je het wilt formuleren- de uitkering. Daar is discussie over. Het gaat om onbetaald werk als takkenrapen in het Amsterdamse Bos, wassen, strijken, planten water geven. Volgens sommigen van de mensen die dit dan moeten doen met een bijstandsuitkering die zeggen dat is zinloos en vernederend. Wat zegt u?

Antwoord: Nou ik ben daar ook een beetje bezorgd over, en dan kan ik u uitleggen zo waarom, maar eerst zeg ik u, dit is niet uit dank voor een uitkering, een uitkering is een recht. De bedoelingen van de Dienst Werk en Inkomen en met name de stichting Herstelling zijn meer dan voortreffelijk. Het gaat erom, mensen die uit het arbeidsproces raken en dan snel daar op afstand van komen te staan, om die mensen aan de vaardigheden om weer te solliciteren, maar ook om een baan die je hebt, te houden omdat ze…. Om ze daarbij goed te helpen.

Vraag: vaardigheden aanleren, daar gaat het om.

Antwoord: ja, de bedoeling is goed, maar ze, ze, wat er gebeurt is, is we willen ook niet tegelijk gewoon werk verdringen met mensen die we op die manier helpen, en dus is er nogal kritisch gekeken naar de soorten werk en dan, ja is een van de vragen waar wethouder Van Es mee bezig is, is de vraag of die cirkel niet wat groter getrokken kan worden, dat mensen ook het werk dat ze daar moeten doen fijner vinden. Ik vind ook, er is overigens niks mis met takkenrapen, hoor.

Vraag: nee, goed maar misschien kunt u iets concreter zijn hierover, misschien dat die mensen zitten te kijken, dit wordt bijgesteld, dit beleid?

Antwoord: nou, het m… in de uitvoering dus de manier waarop we het doen, daar wou ik graag iets over zeggen, eh, deze stichting Herstelling heeft veel gewerkt met eh, nou ja, de top 600 he, jongens, heel moeilijk om ze aan het werk te krijgen, drugsverslaving, heel moeilijk om ze aan het werk te krijgen, en wat ik niet uitsluit, is, nu ze zo gefocust zijn op mensen die gewoon in de bijstand zitten, is dat ze wat van die ervaringen van het is moeilijk om mensen te motiveren meenemen en dat ze er daardoor in de uitvoering soms wat eh, ja eh ja iets te heftig is, of beter uitgelegd moet worden wat de bedoeling is of dat het wat verfijnder kan, maar volgens mij is Van Es die een zeer humane wethouder is, daar ook volop mee bezig maar de bedoeling is goed. En ik wil ook wel iets kritisch laten horen. Want ik heb, het was deze kerstvakantie dat het speelde op internet he, dus ik heb ook zelf veel zitten kijken en al die reacties gelezen en heel veel daarvan kon ik goed begrijpen, maar sommige dacht ik, nou ja, dat is precies iets wat nou de bedoeling is, er was een mevrouw die klaagde dat ze tien minuten te laat was op haar werk en toen moest ze een verzuimbriefje halen en dat was alles. Dat was de enige sanctie, en die tien minuten was ze te laat, want omdat het gevroren had, had ze haar ruiten van de auto moeten krabben. Dan denk ik, ja maar mevrouw, dan zit u misschien wel precies goed, want je weet ’s nachts dat het vriest, of ’s avonds als je naar bed gaat, en je kunt ook tien minuten eerder opstaan en dan stel je je baas niet teleur, maar dan ben je gewoon heel prachtig bezig. En ik vind het dus niet erg dat ze dat deed, ik vind het ook niet erg dat er zo op gereageerd werd, maar dat zijn die vaardigheden als werknemer.

Opmerking journalist: Maar het mag allemaal wat verfijnder, zei u net. Daarna gaat hij over op een ander onderwerp.


Piet van der Lende

Geen opmerkingen:

Een reactie posten