Pagina's

donderdag 16 april 2015

Veel mis bij Amsterdams re-integratietraject De Uitkijk in het Amsterdamse Bos

PERSBERICHT BIJSTANDSBOND AMSTERDAM
Amsterdam, 16 april 2015

Gemeenteambtenaren intimideren werklozen die in het kader van een re-integratietraject aan hen waren toevertrouwd. Het te pas en te onpas dreigen met strafkortingen was eerder regel dan uitzondering. Daarnaast worden ze verdacht van misbruik en diefstal van gemeente-eigendommen.
De Bijstandsbond wil benadrukken dat het hier niet gaat om een incidenteel geval, maar dat het bovenstaande het logisch gevolg is van structurele tekortkomingen bij de re-integratietrajecten. Wekelijks komen er wat dat betreft signalen bij ons binnen. Gaarne verwijzen wij u ook naar het door het Actiecomité Dwangarbeid Nee, waarin de Bijstandsbond anticipeert, uitgebrachte Zwartboek over wantoestanden in het Amsterdamse bos en andere re-integratietrajecten.
Vroeger of later krijgt ieder werkloze wel te maken met een door de gemeente opgelegd trajectplan richting werk. Deelname is verplicht op straffe van geheel of gedeeltelijke inhouding van de uitkering.
In de re-integratieverordening staat dat een traject afgestemd moet zijn op de individuele werkzoekende en zoveel mogelijk in overleg met hem of haar tot stand moet zijn gekomen. Maar er staat ook dat de gemeente uiteindelijke besluit welk traject er gevolgd moet worden. En hier wringt gelijk de schoen, want al te vaak kwamen en komen mensen bij ons op het spreekuur die amper na een half uurtje al te horen kregen: “Je gaat dit en dat traject doen en hier tekenen gaarne”.
Wij, de Bijstandsbond Amsterdam, zijn dan ook van mening dat bovenstaande mistoestanden het resultaat zijn van een onzorgvuldig geformuleerd beleid. De beleidsregels zijn vaag en bieden nauwelijks houvast.
Door het ontbreken van een onafhankelijke klachtencommissie kunnen re-integrerende werkzoekenden ook nergens met hun klachten terecht. Want de klantmanager, die uiteindelijk beslist of je gesanctioneerd wordt, is ook vaak de begeleider van de re-integrerende werkzoekende, zoals we dat terugzien in het Praktijkcentrum Zuidoost. Maar gezien de klachten en de rechteloze positie van de daar tewerkgestelde werkzoekenden is de door de Bijstandsbond Amsterdam gebezigde term Dwangarbeiderscentrum Laarderhoogtweg meer op zijn plaats.
Wij, de Bijstandsbond Amsterdam, zijn dan ook van mening, dat, gezien het bovenstaande, direct het volgende ondernomen moet worden:
  1. Instelling van een onafhankelijke klachtencommissie.
  2. Onmiddellijke terugdraaiing van de sancties, die zijn opgelegd aan al degenen die bij De Uitkijk te werk werden gesteld. Daarnaast eisen wij van de verantwoordelijke wethouder excuses voor het leed dat onder zijn leiding plaatsvond. Daarnaast is een schadevergoeding ook op zijn plek.
  3. Daarnaast eisen wij onmiddellijke sluiting van het Dwangarbeiderscentrum aan de Laarderhoogtweg.
  4. In afwachting van het door de gemeente reeds toegezegde onderzoek naar wantoestanden bij re-integratietrajecten eisen wij onmiddellijke stopzetting van verplichte deelname aan een traject.
Tot slot, maar juist niet onbelangrijk willen wij u erop wijzen dat re-integratie van werklozen geen oplossing is van het verschijnsel werkloosheid. De werkloosheid neemt niet af als men werklozen het een na het andere traject laat doorlopen. Door dit, zeg maar gerust gepruts komt er geen baan bij. Toch is dat wat de meeste politici ons willen doen geloven.
Dat maakt het voor politici ook wel gemakkelijk: de werkloze de schuld geven van zijn of haar werkloosheid. Hoeft de politicus ook niet na te denken over de werkelijke oorzaken van massawerkloosheid. Daar wordt hij of zij alleen maar moe van.
Met vriendelijke groet,
Bijstandsbond Amsterdam
Telefoon: 020-6898806


Geen opmerkingen:

Een reactie posten