Pagina's

donderdag 9 april 2015

Het disciplineringsproject de Vinkebrug in Amsterdam voor de zogenaamde 'top 600' criminelenVandaag verscheen een juichend artikel in Het Parool over het disciplineringsproject de Vinkebrug van de stichting Herstelling Werk en Uitvoering in Amsterdam, die zich meer in zijn algemeenheid bezig houdt met door werklozen gehate disciplineringstrajecten waar mensen jarenlang met behoud van uitkering moeten werken en waar de afgelopen drie jaar veel klachten over waren, waarbij de slechte mensonterende behandeling van de werklozen naar voren kwam ook in de publiciteit.

 Het valt me op hoe geraffineerd die Youri vd Lugt directeur van de Herstelling altijd weer de pers voor zijn karretje weet te spannen. Wij hebben van verschillende dwangarbeiders aan de Laarderhoogtweg gehoord dat als de pers komt, of een gemeenteraadslid bv, bepaalde mensen naar voren geschoven worden en anderen die er onderdoor gaan en kritiek hebben naar huis worden gestuurd of plotseling een opdracht elders krijgen, zodat ze er niet bij zijn. Dat doen ze ook als de wethouder komt.

De vorige wethouder Van Es praatte in de veronderstelling dat ze met werklozen praatte, zelfs met taakgestraften in het Amsterdamse Bos, die blij waren dat ze er met een taakstraf vanaf kwamen en die haar van alles op de mouw hebben gespeld hoe prachtig het er was. Ze zijn er werkelijk heel geraffineerd in om een bepaald vals beeld neer te zetten. Dat van die uitstroom is volgens ons lariekoek. Maar... de parool journalist schrijft het op zonder te vragen of te controleren. Hoe krijgen ze het voor elkaar. Slimme adviseurs publiciteit?

Youri van der Lugt weigert cijfers beschikbaar te stellen over de aantallen mensen die op de verschillende projecten werken, wat hun kenmerken zijn of tot welke categorie ze qua leeftijd en opleiding behoren, waar degenen die uitstromen naartoe gaan en hoeveel mensen afhaken, cq ziek worden of om andere redenen niet meer aan de trajecten deelnemen, omdat ze uitgesloten worden van de uitkering.

Wij hebben iemand op bezoek gehad vorige week, die helemaal niet tot de top 600 behoort, nog nooit een vlieg kwaad heeft gedaan, maar wel een grote sterke, donkere kerel van even in de twintig, met zware schoenen. Nou zo ziet een criminele jongere eruit, begrijp je? Hij heeft eerst op de Laarderhoogtweg gewerkt en moest nu naar de Vinkebrug. In het artikel zelf staat trouwens dat 'enkele herintreders die niet tot de top 600 behoren' er moeten werken. Enkele? Het wordt niet nagevraagd. De journalist is ze waarschijnlijk tegengekomen en heeft er even naar gevraagd, of De Herstelling heeft erop geanticipeerd en het hem meteen verteld, zodat er niets aan de hand is als de journalist bij toeval tegen zo iemand aanloopt. Hoe is het mogelijk. Maar misschien velen zullen ermee worden bedreigd zonder dat uiteindelijk de dreiging wordt uitgevoerd. Het wordt breed als stok achter de deur ingezet, denk ik bij het dwi.

De redenering dat er een verband bestaat tussen de statistische gegevens over criminaliteit in Amsterdam en het project de Vinkebrug is flinterdun. Een verband is nooit aangetoond. Maar de Parool journalist slikt het voor zoete koek. De directeur van de Herstelling ventileert wel allerlei vage veronderstellingen over verbanden die er misschien-wellicht zouden kunnen zijn, maar misschien ook niet, maar concrete harde cijfers noemt hij niet. Het lijkt me niet waarschijnlijk dat de werkelijke top 600 tot de geselecteerden behoort, want de uitkering stopzetten wordt gebruikt als stok achter de deur om iemand te dwingen aan het project deel te nemen, en de top 600 loopt met geld op straat zonder uitkering. Die gaan niet naar de Vinkebrug. Tenzij ze onder druk worden gezet, zoals uit het artikel blijkt, omdat de geselecteerden strafvermindering krijgen op voorwaarde dat ze bij de Vinkebrug in traject gaan. Wanneer ze het traject niet afmaken, moeten ze weer de gevangenis in. Maar hoeveel dat er zijn? We tasten volledig in het duister. En daarmee is het een vaag, nietszeggend artikel waarin voor de zoveelste maal de feiten niet over het voetlicht worden gebracht en de voorstanders van onbewezen algemeenheden in de Amsterdamse bureaucratie op het gebied van beleidsdoelstellingen van de overheid door kunnen gaan met hun ongecontroleerde praktijken.

piet

Geen opmerkingen:

Een reactie posten