Pagina's

Tips, truucs en regels

Wat te doen bij oproepen voor 'werken met behoud van uitkering'?


Als je dwangarbeider bent of op een gesprek moet komen over dwangarbeid, sta je niet machteloos. Klantmanagers kunnen van alles beweren om je te intimideren, maar je hebt meer rechten en bewegingsruimte dan ze je willen laten geloven.

Aan welke voorwaarden moeten trajecten voldoen?

Er zijn twee soorten trajecten; de re-integratietrajecten en de participatieplaatsen. Voor beide trajecten geldt het volgende:
- ze moeten gericht zijn op arbeidsinschakeling en het primaire doel is dat mensen zelfstandig uitstromen;
- het College biedt een voorziening aan en die moet gericht zijn op arbeidsinschakeling;
- je bent verplicht gebruik te maken van de door het College aangeboden voorziening;
- het is niet aan de belanghebbende, maar aan het College om te bepalen van welke voorziening de bijstandsgerechtigde gebruik moet maken;
- de rechter toetst achteraf bij een boete;
- de werkzaamheden moeten noodzakelijk zijn voor uitstroom;
- hoe groter de afstand tot de arbeidsmarkt, des te minder eisen je kunt stellen qua noodzakelijkheid;
- het is wel vereist dat de voorziening maatwerk is;
- het College moet kenbaar maken wat de werkzaamheden concreet inhouden en moet wijzen op de consequenties;
- het College moet alles kenbaar maken aan de bijstandsgerechtigde in de vorm van een besluit op papier zodat je in bezwaar kunt gaan;
- wanneer het mondeling kenbaar gemaakt is, kun je eisen dat het op papier komt zodat je in bezwaar kan;
- het moet maatwerk zijn; d.w.z. waarom is dit op mij toegesneden, waarom is dit voor mij het beste, welk tijdspad wordt gevolgd? Zet alles op papier. E-mail is ook goed als beiden akkoord zijn;
- hoe langer iemand een WWB-uitkering heeft, des te sneller iets geschikt is;
- blijf hameren op de vraag: "waarom is dit maatwerk?";
- alle arbeid is passend;
- zie http://www.amsterdam.nl/beleidwerkeninkomen; alles moet op papier en er moet een trajectplan zijn;
- er wordt weinig aandacht besteed aan de kwaliteit van de trajecten
- de bedoeling is dat mensen uitstromen, dus er moet kwaliteit zijn

Re-integratietraject:

- er moet een re-integratietrajectplan opgesteld zijn en de cliënt moet hem hebben;
- de tijdsduur moet er in staan;
- er moet in staan waarom het traject voor de deelnemer passend is;
- er moet in staan wat het traject beoogt en wat het doel is;
- er moet in het plan gewezen worden op de consequenties van het niet meewerken aan het traject;
- kan maximaal zes maanden duren;
- langer dan zes maanden? dan moet het wel heel goed gemotiveerd worden;
- voor mensen in trede 3 heeft geen zin in te schrijven bij een uitzendbureau heeft wethouder Andrée van Es gezegd;
- van Es heeft in juni 2013 gezegd dat lange re-integratietrajecten averechts werken.
- een re-integratietraject hoeft niet additioneel te zijn; d.w.z. dat de werkzaamheden verdringend mogen zijn en dus ook gedaan kunnen worden door betaald personeel.

Participatieplaats:

- kan maximaal vier jaar duren;
- recht op een premie van € 225,- per zes maanden dat je in de participatieplaats zit;
- moet gericht zijn op uitstroom;
- college kan degene die bijstand ontvangt en een grote afstand tot de arbeidsmarkt heeft, additionele werkzaamheden laten verrichten;
- er moet begeleiding zijn;
- bij uitspreken van 'intentie om bij goed functioneren een salaris aan te bieden' en het blijkt anders te zijn, is er een grond voor weigering; in ieder geval een klacht;
- waarom is dit de kortste weg naar betaald werk?
- een participatieplaats moet additioneel zijn; d.w.z. dat de werkzaamheden niet verdringend mogen zijn en dus niet gedaan kunnen worden door betaald personeel.

Tegenprestatie:

- naar vermogen iets terug doen voor de maatschappij;
- tegenprestatie staat al in de wet, maar het is aan de gemeente om het op te leggen of niet;
- Amstelveen legt iedereen tegenprestatie op;
- is tegenprestatie normale burgerplicht? ILO-verdrag art. 29 meer over "normale burgerplicht":
'Minor communal services': werkzaamheden mogen niet ten goede komen van private partijen en er moeten gebruikelijke betalingen zijn;                                                                                                  -

Centrale Raad: "deelnemen aan arbeidsproces niet aan de orde";
- ILO is niet bindend en bovendien uit 1930;
- tegenprestatie vs. reintegratie: gemeente mag zelf bepalen of het tegenprestatie of reintegratie is;
- wie vrijgesteld is van sollicitatieplicht en reintegratie, zou alleen tegenprestatie mogen verrichten;
- welke activiteiten zijn tegenprestatie? is niet bedacht door de 2e Kamer;
- tegenprestatie is niet gericht op uitstroom.

Stappenplan als je het niet eens bent of als er niet aan de voorwaarden voldaan is:

1- kom naar het spreekuur zodat we samen goed kunnen bekijken aan welke voorwaarden in jouw geval niet voldaan is;
2- dan dienen we een klacht in: 020-252 60 06. De klacht wordt in behandeling genomen door de teammanager. Het is belangrijk dat je duidelijk hebt wat precies je klacht is en waarom de DWI zich niet aan de regels houdt;
3- als de klachtenprocedure niet brengt wat je wilt, maken we een bezwaarschrift dat we sturen aan: Dienstencentrum Juridische Zaken, Jan van Galenstraat 323, 1056 CH
Amsterdam;
4- helpt het bezwaarschrift niet, dan gaan we naar de rechter;
5- als ook de gang naar de rechter niet genoeg is, gaan we naar de Centrale Raad.

Citaat uit een gerechtelijke uitspraak op grond van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 13 maart 2012:
"[het] is vereist dat [de gemeente] maatwerk levert en dat de voorziening het resultaat is van een zorgvuldige op de persoon toegesneden afweging. [De gemeente] dienst voorts [aan de bijstandsgerechtigde] kenbaar te maken waaruit de voorziening concreet bestaat, waarom deze voorziening, gelet op de individuele feiten en omstandigheden is aangewezen en welk tijdspad wordt gevolgd."

Meer informatie:


1 opmerking:

  1. Na weken zoeken naar meer informatie hierover ben ik blij over dwangarbeid (ik noem het zelf werkverschaffing) te lezen op deze site. Ik heb mijn blog hierover al getweet maar ik stuur het nog maar eens en ben benieuwd wat jullie van deze situatie zeggen en of jullie me een advies kunnen geven. Inmiddels hoef ik al een dag minder werkzaamheden te verrichten omdat ik een krantenwijk heb. Ik heb pas iemand gesproken die het eerste gedeelte van dit traject al gedaan heeft en nu onbetaald stage loopt in Voorst 20 km verderop. Maar toen ik doorvroeg over hoe de trainingen eruit zagen vertelde hij me dat er eigenlijk niet veel meer word gedaan dan profielen aanmaken, sollicitatiebrieven schrijven en elevator-pitchers maken. Hij wist nog steeds niet hoe bijvoorbeeld linkedIn en twitter in te zetten bij het zoeken naar werk. Ik ben bang dat ik weer achter de feiten aan ga lopen. Gaan ze me daar echt wat leren of word het weer slikken en pikken en dat terwijl ik al zoveel meer pogingen doe om mijn ervaringen om te zetten in betaald werk. Ik zal niet zeggen dat ik het allemaal al weet en daarom niet mee wil doen maar ik zoek wel naar….. In hoeverre klopt het wat hier gebeurd, word er op een of andere manier onafhankelijk gecontroleerd, Whats in there for me. Ik ga woensdag gewoon doen wat ze van me vragen en opzoek naar iets waardoor het nog iets extra’s krijgt voor mij. Waardoor, ik hoop, de mensen van het Activerium Apeldoorn/Epe aan het denken kan zetten, misschien iets goeds kan toevoegen.

    BeantwoordenVerwijderen