Pagina's

woensdag 7 januari 2015

Breed maatschappelijk verzet tegen perspectiefbanen

Persbericht:

Morgen woensdag 7 januari, zullen in de commissievergadering werk en
economie (punt 18) van de gemeente Amsterdam meerdere maatschappelijke
organisaties hun verzet uitspreken tegen het voorstel van de
perspectiefbanen van SP-wethouder Vliegenthart.

Deze organisaties zoals de FNV, de Bijstandsbond, Doorbraak en de
Basisinkomenpartij hebben de afgelopen jaren in het actiecomité
Dwangarbeid Nee intensief samen gewerkt met prominente SP-leden. Zij
vinden dat op deze manier de belofte van het coalitieakkoord, waarin
werd gesteld dat werken zonder loon in Amsterdam zou stoppen, niet wordt
ingelost en dwangarbeid wordt voortgezet.

De FNV: We hebben al eerder onze twijfels geuit over een aantal
formuleringen in de re-integratieverordening. Het voorliggende plan voor
de Pilot Perspectiefbanen wijzen wij ronduit van de hand. Want:Werken
zonder loon zou afgeschaft worden in Amsterdam, maar in het voorliggende
plan Pilot Perspectiefbanen moeten mensen nog steeds een half tot een
heel jaarwerken zonder loon. Dat is voor de FNV onacceptabel. We
begrijpen niet waarom dit in het plan van de wethouder zit, want het is
in tegenspraak met het college akkoord.

Doorbraak: wij hebben het gemeentebestuur, waaronder wethouder
Vliegenthart aangemoedigd om in Amsterdam zo snel mogelijk te stoppen
met gedwongen onbetaald werken voor je uitkering, zoals beschreven staat
in het coalitieakkoord. Maar het beleid verandert niet fundamenteel. De
voorstellen leiden niet tot leren door maar tot kleineren van
uitkeringsgerechtigden. En niet tot banen, maar tot dwangarbeid.

Basisinkomenpartij: Nergens in het voorstel staat de werkzoekende echt
centraal. Slechts degenen die mee doen aan het uitbuiten van werklozen
staan centraal. Het beleid is er op gericht om het geld over de ruggen
van mensen heen te leiden naar ambtenaren en bedrijven.

Bijstandsbond: Bij de invoering van de perspectiefbanen veranderd er
bijna niets. Het blijft dwangarbeid. De extra leerstage is vergelijkbaar
met de Participatieplaatsen plekken van nu. De PAP plekken komen zonder
stoppen terug. De interne leerstage lijkt op de praktijk van de
Laarderhoogteweg, waar we al jaren klachten over hebben. Het zijn
zinloze trajecten. Het levert alleen een lange afstand op tot de
arbeidsmarkt.


•Dejo Overdijk, FNV

•Bob Wester, Doorbraak

•Ron Smit, Basisinkomenpartij

•Anke van der Vliet, Bijstandsbond

Informatie voor de media:

de Raadscommissie Werk en Economie

Datum: woensdag 7 januari 2015

Aanvang: 13:30 tot 17:00 uur

Locatie: De Rooszaal

Punt 18 Instemmen met pilot Perspectiefbanen Nr. BD2014-012458

http://amsterdam.notudoc.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=3105

Geen opmerkingen:

Een reactie posten