Pagina's

vrijdag 15 november 2013

Voor Annemarie van Hinsberg van MOVISIE is het flutrapport van Klijnsma over dwangarbeid een feestje der herkenning:

Tegenprestatie in de praktijk
Artikel,
14 november 2013


'Ik vind het positief dat de bijstandsgerechtigde ook zelf ideeën aandraagt. Of dat de gemeenten keuzemogelijkheden bieden voor het verrichten van maatschappelijk nuttige activiteiten als tegenprestatie voor de uitkering.’ Zo presenteerde staatssecretaris Klijnsma het rapport 'Voor wat hoort wat’ aan de Tweede Kamer op 12 november 2013. Het onderzoeksrapport beschrijft hoe gemeenten de tegenprestatie in de praktijk uitvoeren. MOVISIE ondersteunt de aanbeveling en pleit voor extra aandacht in begeleiding en waken voor sanctionering.

Eerst de cijfers: Ongeveer een kwart van de 148 onderzochte gemeenten is bezig de tegenprestatie toe te passen in de praktijk. Voor Annemarie van Hinsberg van MOVISIE is het rapport een feestje der herkenning:

Lees meer


Geen opmerkingen:

Een reactie posten