Waarom dit comite

Welkom op de website www.dwangarbeidnee.nl of
http://dwangarbeidnee.blogspot.nl/

Het is af en toe in het nieuws: uitkeringsgerechtigden, meestal mensen met bijstand, die door gemeentebesturen gedwongen worden in allerlei werkprojecten met behoud van uitkering arbeid te verrichten. En dat soms tot in lengte van dagen, zonder perspectief op een regulier arbeidscontract of reguliere arbeid voor een loon elders. Mensen moeten onder een bijstandsregiem vaak ver beneden hun opleidingsniveau  zeer eenvoudige werkzaamheden verrichten zonder perspectief op verbetering.

Op de spreekuren van belangenorganisaties en vakbonden komen schrijnende verhalen binnen over misstanden die heersen in de dwangarbeidsprojecten. Slechte werkomstandigheden, intimidatie, vernederingen, dreigen met stopzetting van de uitkering als je niet constant naar de pijpen van de werkmeesters danst, en vaak zelfs daadwerkelijke kortingen of stopzettingen van de uitkering voor de meest futiele ‘overtredingen’ van de zeer strenge regels. Schrijnend is, dat je in dergelijke projecten vaak niets leert en dat ze op geen enkele manier bijdragen aan je kansen op de arbeidsmarkt.

Veel gemeenten hebben de bedoeling deze dwangarbeid aanzienlijk uit te breiden: ze staan financieel met de rug tegen de muur, beweren ze, en daarom worden bijvoorbeeld in de thuiszorg duizenden betaalde krachten ontslagen waarna bijstandsgerechtigden dit werk moeten gaan doen met behoud van uitkering.

En het leven onder een bijstandsregiem is sowieso al geen pretje. Een zeer laag inkomen, alles wat je aan andere inkomsten hebt wordt meteen verrekend met de uitkering, je bent onderhevig aan strenge controles als huiszoekingen en het inleveren van je halve administratie om te bewijzen dat je niet fraudeert, er is een partnertoets (als je samenwoont met een partner die inkomen of vermogen heeft heb je geen recht op een bijstandsuitkering of slechts een gedeeltelijke). Veel uitkeringsgerechtigden voelen zich overgeleverd aan de willekeur van een klantmanager die kan beslissen over je toekomst zonder dat je er iets tegenin kunt brengen.

Vele individuen en belangenorganisaties komen de laatste tijd in opstand tegen de onrechtvaardige dwangarbeid die uitkeringsgerechtigden wordt opgelegd. Deze website is een verzamelpunt van informatie over al die initiatieven. Daarbij stellen wij ons ten doel mensen en groepen met elkaar in contact te brengen en nieuwe initiatieven te ondersteunen.

Voor meer informatie of om misstanden te melden kunt u contact opnemen met: info@dwangarbeidnee.nl of het formulier op deze website invullen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten